Velkommen til Geriatrisk Afsnit G

Godt at vide, når du er indlagt på Geriatrisk Sengeafsnit G.

Medarbejdere i Geriatrisk Afsnit C på Amager Hospital

Geriatrisk Afsnit G er en del af Afdeling for Medicinske Sygdomme på Amager og Hvidovre Hospital. I afsnittet har vi specialviden om og interesse for ældre mennesker og deres sygdomme.

Afsnittet fungerer også som uddannelsessted, derfor vil du møde studerende og elever indenfor forskellige faggrupper

Besøgstid

Der er fri besøgstid på afsnittet. Af hensyn til behov for hvile og søvn beder vi om ro efter kl. 21.

Af respekt for dit og dine medpatienters privatliv og behov, kan dine pårørende blive bedt om at forlade patientstuen, når sundhedspersonalet skal hjælpe med personlig pleje, undersøge, træne, behandle eller afholde fortrolige samtaler

MinSundhedsplatform.dk og sundhed.dk

På MinSundhedsplatform.dk kan du se prøvesvar og læse i din journal. Du kan også følge med i dine ambulante aftaler og skrive til de ambulatorier, du har tilknytning til.

På sundhed.dk kan du læse din journal fra alle danske sygehuse, se prøvesvar fra både sygehus, praktiserende læge samt se dit medicinkort og vaccinationer.

Din indlæggelse

Du bliver indlagt på Geriatrisk Afsnit G efter akut opstået sygdom, hvor det er nødvendigt at indlægge dig.

De første 24 timer (mandag til fredag)

Det første døgn, du er indlagt, bliver du vurderet af læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og fysio- og ergoterapeuter.

Vi holder tværfagligt møde alle hverdage kl. 13.30-14.00, hvor vi lægger behandlingsplaner for nye patienter i afsnittet.

Gode ting at medbringe

Medbring godt fodtøj, hjælpemidler og rent tøj til udskrivelsen.

Medbring også særlige ting, der vigtige for dig fx briller, høreapparater (inklusiv batterier), mobiltelefon mm. Alle private genstande medbringes på eget ansvar.

Dagene på afsnittet og udskrivelse

I de kommende dage tager vi løbende nye blodprøver og målinger for at se, hvordan fx dine infektionstal udvikler sig.

Vi vurderer i samarbejde med dig og din kommune, om du har behov for hjemmehjælp og genoptræning, når du skal udskrives.

Weekend på afsnittet

Der er færre på arbejde i weekenden. Dette gælder både plejepersonale og læger. Alle nye patienter bliver set af en læge, øvrige patienter bliver tilset af lægen ved behov. 

Samtale mellem læge og patient

Pårørendesamtaler med læge

Vi anbefaler, at du aftaler med dine pårørende, hvem der er din primære kontaktperson, som vi skal kontakte og videregive information til.

Vi bestræber os på at informere dig og din primære kontaktperson løbende under din indlæggelse. Hvis I ikke føler jer tilstrækkeligt informeret, er I velkomne til at henvende jer til sundhedspersonalet, som kan booke en pårørendesamtale på en hverdag klokken 12.00-12.30.  

Det er en god ide, at skrive spørgsmål ned, så du/I ikke glemmer vigtige spørgsmål.

Aktivitet under indlæggelse

Det er vigtigt, at du holder dig i gang , mens du er indlagt. Aktivitet en stor del af behandlingen. Derfor er det vigtigt at du medvirker aktivt med daglige gøremål som fx at:

  • Komme ud af sengen til måltiderne
  • Tage tøj af og på
  • Gå på toilettet og gå ture ude på gangen.

Du kan altid spørge din fysioterapeut om råd og vejledning, også hvis du er i tvivl om, hvad du kan og må i forbindels med din sygdom.

Fysioterapi

En fysioterapeut tilser dig første hverdag efter din indlæggelse på afsnit G. Fysioterapeutens skal støtte dig i hurtigst muligt at komme på benene igen. Det er vigtigt, at du udover træningen med fysioterapeuten, også træner selv så meget som muligt.

Vi har træningsark og en træningssti på gangen. Hvis du er vant til at træne derhjemme, så fortsæt endelig med dine øvelser under indlæggelsen. Man kan ikke hvile sig til kræfter! Derimod forsvinder kræfterne hurtigt, når man ikke har sine vanlige gøremål. Det kan undgås ved aktivitet og træning.

Ergoterapi

En ergoterapeut tilser dig første hverdag efter din indlæggelse på afsnit G. Ergoterapeutens sigte er at lave en undersøgelse af, hvordan du klarer dig i dagligdagen. Fx:

  • lave kaffe og smøre en mad
  • tage et bad og tage tøj på/af

Genoptræning

Når du bliver udskrevet, vurderer fysio- og ergoterapeuterne i samarbejde med dig, om der er behov for videre genoptræning. Der sendes i så fald en henvisning til genoptræning i kommunen, der kontakter dig telefonisk.

Du kan låne hjælpemidler til brug under indlæggelsen. I særlige tilfælde kan hjælpemidler lånes med hjem i op til 2 måneder.

Ernæring under indlæggelse

Plejepersonalet udregner dit ernæringsbehov ud fra din almene tilstand, højde og vægt. Det er vigtigt, at du får ekstra energi og proteiner, mens du er indlagt. Det sikrer, at du ikke taber vægt, og at du kan deltage i træningen.

Hvis du har svært ved at synke, undersøger en ergoterapeut, om du har behov for kost og væske i en anden konsistens.

Der er vigtigt, at du og dine pårørende følger ergoterapeutens vejledning i forhold til mad og drikke, så du ikke får det galt i halsen eller holder op med at drikke/spise.

Fortæl plejepersonalet, hvis du har allergier, præferencer mm. Vi har altid kost på frost fx suppe og is.

Døgnrytmen på Geriatrisk Afsnit G
KlokkenAktivitet
7.00Dagspersonalet møder ind
7.00 - 10.00Blodprøvetagning, morgentoilette, morgenmad og medicinuddeling
8.30 - 15.30Stuegang, undersøgelser og behandling
12.00 - 13.00Frokost og medicinudlevering
14.30 - 16.00Eftermiddagskaffe
15.00Aftenvagt møder
17.30 - 19.00Aftensmad og medicinuddeling
19.30Aftenkaffe
20.30 - 23.00Aftentoilette og medicinuddelng
23.00Natpersonalet møder. Personalet kommer rundt på stuerne med jævne mellemrum i nattetimerne og ved behov

 

Redaktør