Velkommen til Lungemedicinsk Ambulatorium

Information om Lungemedicinsk Ambulatorium.

Velkommen til Lungemedicinsk Ambulatorium på Amager Hospital. Vi har samlet nogle af de informationer, du og dine pårørende kan få brug for. Du er altid velkommen til at kontakte personalet, hvis du har brug for yderligere information.

I ambulatoriet kan du møde læger, sygeplejersker og sekretærer.

Hvad skal jeg medbringe?

  • Udfyldt oplysningsskema og samtykkeerklæring.
  • Kopier af skrivelser fx fra røntgenundersøgelser eller andre undersøgelser foretaget hos private klinikker.

Skriv dine spørgsmål ned

Du forberede dig til din afatle i ambulatoriet ved at skrive eventuelle spørgsmål ned. Det kan være en hjælp til, at du får svar på det, der er vigtigt for dig.

Ventetid

Vi gør, hvad vi kan for, at du ikke skal vente unødigt, men der kan opstå akutte situationer, som skaber ventetid.

Pårørende

Du er velkommen til at medbringe en ledsager til undersøgelser og konsultationer, som kan støtte og være med til at huske, hvad der bliver talt om. Du har altid ret til at tale alene med lægen eller sygeplejersken, hvis du ønsker det.

Afslutning af forløb

Inden du afslutter dit forløb i ambulatoriet, orienterer vi dig om den videre behandling. Du får samtidig at vide, hvilke hensyn du skal tage til dit helbred.

Hvis du har givet skriftligt samtykke, sender vi et resumé af dit behandlingsforløb til din praktiserende læge Du skal selv kontakte din egen læge og aftale tid til en eventuelt foreslået opfølgning.

Elektronisk journal

Praktiserende læger, speciallæger, hospitalslæger og andre sundhedspersoner, kan i den elektroniske journal (E-journal) hente oplysninger om dig, som er nødvendige i forbindelse med aktuel behandling. Hvis du ikke ønsker dette, skal det fremgå af den skriftlige samtykkeerklæring til den første konsultation. Du kan selv se indholdet i din journal på www.sundhed.dk eller www.minsundhedsplatform.dk, hvis du er over 15 år og har MitID.

Patientvejleder

Du har mulighed for at henvende dig til patientvejlederen både før, under og efter dit forløb på hospitalet, hvis du har spørgsmål angående patientrettigheder, frit sygehusvalg, klageadgange m.m. Patientvejlederen har tavshedspligt. Patientvejlederen træffes på telefon 38 66 66 31.

Mad og drikke

Der er fri adgang til vand og saft i venteværelset. Hvis du har brug for noget at spise, er der en automat i stueetagen ved indgang 5 eller indgang 3.

Rygning

Amager Hospital er røgfrit både udendørs og indendørs.

Tolk

Der er mulighed for at få en tolk med til undersøgelser og samtaler på hospitalet. Kontakt sekretæren i ambulatoriet, hvis du har brug for dette.

Værdigenstande og glemte sager

Vi erstatter ikke stjålne eller mistede ting. Du er derfor selv ansvarlig for dine ejendele. Vi anbefaler, at du tager så få ejendele som muligt med.

Hvis du har glemt eller mistet ejendele på hospitalet, skal du kontakte ambulatoriet eller Patientservice på telefonnummer 23 10 88 91. Amager Hospital opbevarer glemte sager i ca. 6 måneder.

Find vej

Hvis du er i bil

På hospitalets hjemmeside, www.amagerhospital.dk/find-vej, finder du en oversigt over parkeringspladser. Det er gratis at holde på parkeringspladserne på hospitalets grund. På nogle af pladserne er der en tidsbegrænsning på, hvor længe du må holde der. I så fald fremgår det af skiltning ved pladserne.

Dine muligheder for betalt transport

Har du ret til kørsel, skal du selv bestille din kørsel til hospitalet hos Køselsservice Syd på telefon 38 69 70 00. Transporten foregår som udgangspunkt via opsamlingsbusser. Når du skal hjem igen, bestiller ambulatoriet din transport. Du skal påregne ca. en times ventetid før afhentning.

Hvis du skal melde afbud

Er du forhindret i at møde til et aftalt besøg, skal du kontakte vores sekretær på telefon 38 62 82 33 mandag-onsdag mellem 8.00-15.00, torsdag mellem 08.00-14.30 og fredag mellem 8.00-14.00.

Kontakt ved akut sygdom

Hvis du bliver akut syg henviser vi til 112, Akuttelefon 1813 eller din praktiserende læge.

Redaktør