Velkommen til Lungemedicinsk Ambulatorium

Information om Lungemedicinsk Ambulatorium.

Ambulatoriet er et tilbud til patienter, der har brug for at komme til undersøgelse og kontrol uden at være indlagt.

Billedet viser en sygeplejerske tale med en patient.

Hvor henvender du dig når du møder?

Når du kommer til ambulatoriet, bedes du henvende dig i skranken ved indgangen til afdelingen. Herefter kan du tage plads i vores venteområde ved sekretæren.

Hvem møder du i ambulatoriet

I vores ambulatorium vil du altid møde en sygeplejerske og en sekretær. Det er ikke altid, at du vil møde en læge. Det afhænger af hvilken undersøgelse du skal til.

Åbningstid

Lungemedicinsk ambulatorium har åbent Mandag – torsdag fra kl. 07.45 – kl. 15.00.

Ny tid

Er du forhindret i at møde, så ring på telefon 38 62 82 33, hverdage klokken 08.00- 15.00.

Plejeansvarlig kontaktperson

Som en del af dit ambulante forløb får du tildelt en kontakt sygeplejerske og læge. De er ansvarlige for dit forløb.

Hvordan kan du forberede dig, inden du møder

Medbringe din lungemedicin. Det er en god ide at skrive dine spørgsmål ned, så du er sikker på at få svar på det hele. Du er meget velkommen til at tage en pårørende med.

Tolk

Der er mulighed for at få en tolk med til undersøgelser og samtaler på hospitalet. Kontakt sekretæren i ambulatoriet, hvis du har brug for dette.

Ventetid

Der kan desværre forekomme ventetid, hvilket ofte skyldes at nogle patienter har brug for mere tid end andre og dette kan ikke forudses.

Alle patienter har tid hos en bestemt læge eller sygeplejerske. Det betyder at du ikke nødvendigvis kommer ind i den rækkefølge du er mødt i forhold til de andre patienter.

Drikkevarer

Du har mulighed for at få vand, te og kaffe, mens du venter.

Medicin

Hvis du skal have ny medicin, vil lægen give dig en elektronisk recept og informere dig om, hvor - dan den nye medicin virker. Vi udleverer ikke medicin. Du kan kun få udleveret recepter i for - bindelse med lægebesøg, og kun på den medicin du skal have i forbindelse med din behandling her. Øvrige recepter fås hos din egen læge.

Helbredsoplysninger

Hvis du ikke ønsker, at vi automatisk videresen - der helbredsoplysninger til din egen læge, skal du gøre opmærksom på det. Du skal underskrive en samtykkeerklæring, så vi kan indhente og vide - regive helbredsoplysningerne til fx. andre hospitaler og hjemmeplejen. Denne kommer sammen med din indkaldelse.

Pjecer

Du bliver tilbudt skriftlig information, der er relevant for dig. Skulle du have spørgsmål efter at have læst dem, kan du stille dem til lægen eller sygeplejersken.

Ændret livsstil

Hvis det er relevant for dig, vil du blive tilbudt hjælp til at ændre livsstil. Det kan f.eks. dreje sig om hjælp til rygeophør.

Aftale om ny tid

Hvis du skal komme igen, får du en ny tid hos sekretæren, inden du går hjem.

Transport

Du skal som hovedregel selv sørge for transport til og fra hospitalet. Hvis du har brug for transport skal du selv bestille denne i kørselsservice syd, tlf. 38697000.
På hospitalets hjemmeside www.amagerhospital.dk, kan du finde en oversigt over hospitalets parkeringspladser.

Udenfor ambulatoriets åbningstid

Skulle der opstå akut forværring af din sygdom udenfor ambulatoriets åbningstid, kan du kontakte egen læge, lægevagten eller tage direkte til skadestuen på Amager Hospital.

Redaktør