Velkommen til Observationsafsnittet

Information om Observationsafsnittet.

Du er indlagt i Observationsafsnittet på Akutklinikken. Du er indlagt i kort tid, det vil sige 1-2 døgn. Vi håber, at du finder dig godt til rette i afsnittet.

Inden for det første døgn - senest næste formiddag - bliver du undersøgt af en speciallæge, som på baggrund af dine prøver tager stilling til dit fortsatte behov for behandling. Lægen tager også stilling til, om du fortsat har behov for at være indlagt, har behov for at komme til kontrol her eller evt. hos din egen læge.

I Observationsafsnittet kan du  møde speciallæger, sygeplejersker, sekretærer, portører og efter behov ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere. Der bliver indlagt patienter hele døgnet, derfor kan der være lidt uro. 

Kontakt til Observationsafsnittet

Du og dine pårørende er altid velkomne til at kontakte personalet, hvis I har spørgsmål. Dine pårørende er velkomne til at ringe på telefon 38 62 82 20. Det er bedst  i tidstrummet mellem kl. 8:00 - 15:30.

Vi anbefaler, at der er én af dine pårørende, der har den telefoniske kontakt til afsnittet.

Besøgstid

Der er fri besøgstid, men af hensyn til patienternes behov for hvile, anbefaler vi, at du ikke har besøg i tidsrummene kl. 13.00 - 14.00 og kl. 22.00 - 09.00.

Medicin

Lægen ordinerer den medicin, du skal have, og du får medicinen af plejepersonalet. Du kan efter aftale selv administrere medicinen. Hvis du har medicin med hjemmefra, anbefaler vi, at dine pårørende får din medicin med hjem igen. Hvis du er i tvivl om din medin, dosis og hvorfor du får den, kan du altid spørge sygeplejersken. Sygeplejersken kan udlevere din medicinliste og information om medicinen.

Mad/drikkevarer

Sygeplejersken serverer mad fra buffeten. På grund af risiko for smitte fra patient til patient er det kun personalet, der må servere mad fra buffeten samt kolde drikke fra køleskabet.

  • Morgenmad kl. 08.00
  • Frokost med lun ret fra kl. 12.00
  • Varm middag fra kl. 17.30

Brug af telefon

Du må gerne bruge mobiltelefon, så længe du tager hensyn til de øvrige patienter. Vi har en telefon, som du kan låne til korte samtaler - spørg sygeplejersken eller sekretæren.

Værdigenstande

Du er selv ansvarlig for dine værdigenstande, mens du er indlagt. Vi anbefaler, at dine pårørende tager vare på dine værdigenstande, mens du er indlagt. Hvis det ikke er muligt, kan du deponere værdigenstande i Patientservice. Du kan hente dine værdigenstande efter aftale med Patientservice på 23 10 88 91.

Rygning

Amager Hospital er et røgfrit hospital. Hvis du er ryger, kan sygeplejersken hjælpe dig med nikotinplaster eller nikotintyggegummi.

Automatcafe

Der er en automatcafe i opgang 3 med slik, kolde og varme drikke, frugt og lette retter. Automaten tager kun i mod kort.

Internet/gæstenetværk

Du kan få adgang til internettet via trådløst netværk. 

Hjem igen

Du får udleveret en medicinliste, når du bliver udskrevet. Hvis du skal have medicin på recept, bliver recepten sendt direkte til apoteket. Vi sender et udskrivningsbrev (epikrise) til din egen læge, medmindre du ikke ønsker det.

Patientvejleder

Patientvejlederen tilbyder råd og vejledning om sundhedsvæsenets ydelser. Både patienter og pårørende er velkomne til at henvende sig.

Kontakt til patientvejleder

Telefon: 38 66 66 31
Mandag til torsdag kl. 10-13 og fredag kl. 10-12
E-mail: csu-patientvejledningenamager@regionh.dk

Kontor: Opgang 4 stuen (opgang 4 ligger ved hovedporten ud mod Italiensvej). Gangbesværede kan benytte opgang 5, hvor der er elevator op til stueplan.

Redaktør