Velkommen til Observationsafsnittet

Information om Observationsafsnittet.

Du er indlagt i Observationsafsnittet, som er en del af Akutklinikken. Du vil være indlagt i kort tid, det vil sige 1-2 døgn. Her kan du læse mere om Observationsafsnittet.

Vi håber, at du finder dig godt til rette i afsnittet. Du og dine pårørende er altid velkomne til at kontakte personalet med eventuelle spørgsmål. Her kan du læse en række praktiske oplysninger, som du kan have glæde af under din indlæggelse.

I Observationsafsnittet møder du speciallæger, sygeplejersker, sekretærer, portører og efter behov ergoterapeuter, fysioterapeuter, socialrådgivere.

Kort om afsnittet

Observationsafsnittet er en del af Akutklinikken. Der bliver indlagt patienter hele døgnet, derfor kan der være uro. Vi foretager de undersøgelser og observationer, som danner grundlag for planlægning af din udredning, behandling og pleje.

Inden for det første døgn - senest næste formiddag - bliver du undersøgt af en speciallæge, som på baggrund af dine prøver tager stilling til dit fortsatte behov for behandling. Lægen tager også stilling til, om du fortsat har behov for at være indlagt, har behov for at komme til kontrol her eller evt. hos din egen læge.

Kontaktpersoner

Når du bliver indlagt, får du en kontaktlæge og en kontaktsygeplejerske. Kontaktlægen er ansvarlig for din indlæggelse og har overblik over dine undersøgelser og ansvar for, at der er lagt en behandlingsplan. Du vil ikke nødvendigvis se din kontaktlæge dagligt. Hvis du har brug for at tale med din kontaktlæge, mens du er indlagt, er du velkommen til at henvende dig til plejepersonalet.

Din kontaktsygeplejerske har ansvar for din pleje og er ansvarlig for at tilrettelæge din sygepleje og koordinere dit indlæggelsesforløb. Du vil hyppigt have mulighed for at tale med din kontaktsygeplejerske. Din kontaktsygeplejerske er den person, som du og dine pårørende kan henvende jer til, hvis I har brug for gode råd og vejledning i forhold til din indlæggelse.

Dine kontaktpersoner under denne indlæggelse

Kontaktlæge: _________________________________

Kontaktsygeplejerske: _________________________________

Kontakt til Observationsafsnittet

Dine pårørende er velkomne til at ringe på telefon 38 62 82 20. Det er bedst, hvis I ringer i tidstrummet mellem kl. 8:00 - 15:30.

Vi anbefaler, at der er én af dine pårørende, der har den telefoniske kontakt til afsnittet.

Besøgstid

Der er fri besøgstid, men af hensyn til patienternes behov for hvile, henstiller vi til, at du ikke har besøg i tidsrummene kl. 13.00 - 14.00 og kl. 22.00 - 09.00.

Medicin

Lægen ordinerer den medicin, du skal have, og du får medicinen af plejepersonalet. Du kan efter aftale selv administrere medicinen. Hvis du har medicin med hjemmefra, anbefaler vi, at dine pårørende får din medicin med hjem igen. Hvis du er i tvivl om din medin, dosis og hvorfor du får den, kan du altid spørge sygeplejersken. Sygeplejersken kan udlevere din medicinliste og information om medicinen.

Mad/drikkevarer

Sygeplejersken serverer mad fra buffeten. På grund af risiko for smitte fra patient til patient er det kun personalet, der må servere mad fra buffeten samt kolde drikke fra køleskabet.

  • Morgenmad kl. 08.00
  • Frokost med lun ret fra kl. 12.00
  • Varm middag fra kl. 17.30

Brug af telefon

Du må gerne bruge mobiltelefon, så længe du tager hensyn til de øvrige patienter. Vi har en telefon, som du kan låne til korte samtaler - spørg sygeplejersken eller sekretæren.

Værdigenstande

Du er selv ansvarlig for dine værdigenstande, mens du er indlagt. Vi anbefaler, at dine pårørende tager vare på dine værdigenstande, mens du er indlagt. Hvis det ikke er muligt, kan du deponere værdigenstande i Patientservice. Du kan hente dine værdigenstande efter telefonisk aftale med Patientservice på 23 10 88 91.

Rygning

Amager Hospital er et røgfrit hospital. Hvis du er ryger, kan sygeplejersken hjælpe dig med nikotinplaster eller nikotintyggegummi.

Automatcafe

Der er en automatcafe i opgang 3, hvor der kan købes slik, kolde og varme drikke, frugt og lette retter. Der skal benyttes dankort, da caféen ikke kan modtage kontanter.

Internet/gæstenetværk

Du kan få adgang til internettet via trådløst netværk. Personalet kan hjælpe dig med en adgangskode.

Hjem igen

Du får udleveret en medicinliste, når du bliver udskrevet. Hvis du skal have medicin på recept, bliver recepten sendt direkte til apoteket. Vi sender et udskrivningsbrev (epikrise) til din egen læge, med mindre du har modsat dig dette.

Patientvejleder

Patientvejlederen tilbyder råd og vejledning om sundhedsvæsenets ydelser. Både patienter og pårørende er velkomne til at henvende sig.

Kontakt til patientvejleder

Telefon: 38 66 66 31
Mandag til torsdag kl. 10-13 og fredag kl. 10-12
E-mail: csu-patientvejledningenamager@regionh.dk

Kontor: Opgang 4 stuen (opgang 4 ligger ved hovedporten ud mod Italiensvej). Gangbesværede kan benytte opgang 5, hvor der er elevator op til stueplan.

Redaktør