Sundhedsplatformen på dit hospital

Alle hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland Sundhedsplatformen, som både patienter og personale får adgang til. 

Sundhedsplatformen er en fælles, elektronisk patientjournal for 44.000 ansatte og 2,5 mio. borgere.

Bedre overblik på tværs

Sundhedsplatformen samler patientoplysninger ét sted. Det giver personalet et bedre overblik over patientforløb og undersøgelser – på tværs af afdelinger, hospitaler og regioner. Derudover får personalet bedre støtte til at diagnosticere og planlægge behandlingen. Alt sammen til gavn for dig som patient, fordi det øger både kvaliteten og patientsikkerheden.

Patienten som aktiv medspiller

Sundhedsplatformen gør det lettere for dig at spille en aktiv rolle. Du har på www.minsundhedsplatform.dk nem adgang til din journal, og du har lettere ved at kommunikere med personalet hjemmefra. Du kan følge din behandling både inden, under og efter indlæggelse.

Min Sundhedsplatform

Med Sundhedsplatformen har du som patient adgang til din journal via Min Sundhedsplatform. Her kan du skrive direkte til den afdeling, du er tilknyttet. På længere sigt vil du som patient få endnu flere muligheder, fx vil du kunne se prøvesvar og udfylde og sende mange af de spørgeskemaer, du får i forbindelse med dit forløb. Hvis du bliver bedt om at måle vægt, blodtryk eller andet hjemmefra, kan du taste resultaterne ind og danne dig et overblik. Disse muligheder vil løbende blive taget i brug.

Du logger ind med NemID på www.minsundhedsplatform.dk

Spørg, hvis du er i tvivl

Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning om dine rettigheder og muligheder som patient på hospitalet, er du velkommen til at kontakte patientvejlederen.

Se hvem der kigger i din journal

I Min Sundhedsplatform kan du få et overblik over de fagpersoner, der har lavet opslag i din journal.  På listen vil der typisk være navne på fx læger og sygeplejersker, som du har talt med på hospitalet, men der vil også ofte være navne på personer, som du ikke har haft personlig kontakt med. Det er helt normalt og afspejler, at der ofte er mange forskellige fagpersoner involveret i dine undersøgelser og behandling.

Hvis du er bekymret over, om der har været uberettigede opslag i din journal, er du altid velkommen til at kontakte den afdeling, du er tilknyttet. Du kan også kontakte en patientvejleder. Se patientvejlederens kontaktoplysninger.


 

Redaktør