Socialrådgiver

​Socialrådgiveren rådgiver og vejleder patienter og pårørende i de sociale spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse.
Socialrådgiveren er bindeled og brobygger til offentlige og private instanser, når du som patient eller pårørende har brug for råd eller konkret handling i forbindelse med indlæggelse og udskrivelse.

Socialrådgiveren yder bistand til alle afdelinger samt ambulatorier og daghospital.

Det kan vi hjælpe med


Vi kan svare på spørgsmål om eksempelvis:
 • sygemelding
 • sygedagpenge
 • kontanthjælp
 • betaling af udgifter
 • pensionsforhold
 • boligproblemer
 • plejeorlov
 • kritisk sygdom
 • testamente
 • værgemål
 • rekreation
 • sociale tilbud
Endvidere ydes der konsulentbistand og undervisning til afdelingerne i sociale spørgsmål.​​

Kontakt

Socialrådgiver 
Christine Bjerregaard 
Telefon: 3862 8359

Christine Bjerregaard kan konta​​ktes på telefon, e-mail eller af personalet på den tilknyttede afdeling.
Træffetid: Kl. 8.30 – 15.00 alle hverdage. 


​​​​
Redaktør