KOL-skolen

​KOL-skolen er et træningstilbud til patienter med Kronisk Obstruktiv Lungelidelse (KOL). KOL kendetegnes ved hoste, opspyt og åndenød ved fysisk aktivitet.

​​​​

Dette medfører:
 • nedsat funktionsniveau
 • tab af muskelmasse
 • vægttab
 • social isolation
 • angst/depression
Undervisere på KOL-skolen er et team bestående af læge, sygeplejerske, ergoterapeut, socialrådgiver, diætist og fysioterapeut, som via fysisk træning og undervisning vil ruste deltagerne til at mestre dagligdagen bedre.

Formålet med KOL-skolen er at forbedre sundhedstilstanden ved:
 • at forbedre træningsevnen
 • mindske åndenøden
 • give større forståelse for sygdommen og behandlingen
 • ophæve social isolation
 • sekundært at mindske antallet /forbrug af:
 • sygdomsforværringer
 • indlæggelser
 • medicin

Hvem er egnet til KOL-​skolen?

Patienter med moderat til svær KOL og
 • tiltagende besvær med at klare dagligdagens gøremål
 • besvær med at gå ”en blok”, købe ind, gøre rent, gå på trapper, rejse sig fra en stol
 • aftagende funktionsniveau
 • tiltagende åndenød
 • motivation for træning

Der er 10-12 deltagere på hvert hold. Der trænes mandag kl. 11-12 og torsdag kl. 11-12 i 10 uger. Torsdag er der desuden undervisning kl. 12-13 ved en fra teamet.

Derudover forventes man at træne hjemme efter udleveret program.

Henvisning sker via lungeambulatoriet eller sengeafsnittene.

Der er mulighed for transport.​
Redaktør