​​​​​​

Patientinformation om undersøgelse og behandling

​Her finder du patientinformation om nogle af ​de undersøgelser og behandlinger,​ vi udfører i Akutklinikken. Pjecerne er i alfabetisk rækkefølge.

​​​


​​
Redaktør